Quick reply - tin nhắn trả lời nhanh

Để sử dụng tính năng Trả lời nhanh, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Đầu tiên tại giao diện Dashboard bạn vào phần Cài đặt -> Trả lời nhanh

Nhấn vào Thêm câu trả lời . Tại đây, giao diện sẽ xuất hiện bạn nhập câu trả lời tùy chọn với từng câu hỏi của khách hàng.

Như vậy với chức năng Trả lời nhanh, bạn không cần gõ câu trả lời mà chỉ cần lựa chọn một trong những giá trị bạn đã đưa ra sẵn.

Để sử dụng tính năng này bạn mở cửa sổ Livechat và lựa chọn các câu trả lời nhanh phù hợp mà bạn cần để chat với khách hàng.

====================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated