Quản lý khách hàng

Trước hết, tại màn hình Dashboard, lựa chọn "Quản lý khách hàng" (tại thanh công cụ dọc bên tay trái màn hình)

Chức năng Quản lý khách hàng cho phép thống kê danh sách khách hàng hiện có với đầy đủ các thông tin về: avatar, họ tên, 24h+1, tương tác cuối, giới tính, danh sách tag

Tại trình quản lý khách hàng, bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng bằng cách chọn Sửa phía bên phải danh sách khách hàng.

Bảng cập nhật user sub hiển thị như sau:

Sau khi bổ sung thông tin đầy đủ, bạn nhấn Lưu bên phải để lưu thông tin mới.

Danh sách khách hàng được cập nhật như sau:

Việc cập nhật thêm thông tin khách hàng sẽ giúp bạn quản lý thông tin tốt nhất trên Puziness.

====================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated