Chính sách 24h+1

Về chính sách 24h+1 bạn có thể hiểu đơn giản như sau:

Kể từ tin nhắn cuối cùng khách hàng nhắn đến, page có thể gửi không giới hạn tin tự động tới khách hàng trong vòng 24h. Sau 24h đó khách vẫn không nhắn lại thì Page được phép gửi thêm 1 tin nữa tự động. Khách hàng tiếp tục không nhắn lại thì không thể gửi thêm, Chỉ có thể gửi thêm khi khách hàng có phản hồi và bắt đầu lại nguyên tắc trên.

===>>> Như vậy có nghĩa là khi gửi tin đến cho khách hàng, hãy cố gắng kêu gọi họ hành động reply.

Ở đây tôi có 1 ví dụ: Tôi gửi đến khách hàng của mình số lượng hơn 1200 người đã inbox. Tôi kêu gọi hành động reply của họ bằng việc ấn button "Nhận ưu đãi", Dùng tag tôi hoàn toàn có thể phân loại được khách hàng nào quan tâm chương trình của tôi để chăm sóc tiếp và phân loại được khách hàng không quan tâm nữa để tránh làm phiền.

Đôi lời nhắn nhủ !

Chúc bạn kinh doanh ngày một thuận lợi - Puziness cộng sự cần mẫn luôn bên bạn.

====================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated