Chiến dịch tiếp thị và chăm sóc khách hàng cũ

Chức năng Chiến dịch tiếp thị trên PUZINESS là một cơ chế dùng để gửi tin nhắn đến user đã tương tác với page của bạn trước đó. Bạn có thể soạn một thông báo đến tất cả các user đã từng chat vào bất cứ lúc nào và tất cả các user đều sẽ nhận được tin nhắn mà bạn gửi đi.

Bạn cũng có thể chọn lọc các user phù hợp với thông điệp mà bạn muốn gửi dựa vào nhãn đã được gán.

Để tạo chiến dịch, thực hiện theo các bước sau:

Lựa chọn chức năng Chiến dịch tiếp thị mục bên tay trái màn hình Dashboard

Sau đó nhấn vào nút Tạo chiến dịch

Giao diện cài đặt chiến dịch tiếp thị lại xuất hiện. Tại đây bạn lưu ý có 2 lựa chọn

  • Gửi tin nhắn có chứa quảng cáo

  • Gửi tin nhắn không chứa quảng cáo

  • Cập nhật chiến dịch

Tại đây, bạn điền đầy đủ các thông tin:

+ tên chiến dịch

+ Chọn tập khách hàng– tại đây bạn lựa chọn danh sách khách hàng đã được gắn tag từ trước. Nếu không chọn một trong các nhãn thì phần mềm sẽ tự động gửi đến tất cả khách hàng.

+ chọn lịch gửi

+ cập nhật chi tiết nội dung chiến dịch

Tại cửa sổ trên, bạn điền đầy đủ các thông tin ở mục: Nội dung tin nhắn thêm nút (kêu gọi hành động) như MUA NGAY, XEM CHI CHIẾT hoặc thêm các đối tượng khác như văn bản, hình ảnh, video,….

====================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated