Lọc, thêm tag, trường tùy chỉnh và quản lý khách hàng

Tại màn hình cửa sổ tính năng Quản lý khách hàng bạn có thể lọc khách hàng theo trường bạn mong muốn

Phần Danh sách tag giúp bạn thống kê tất cả các tag bạn đã tạo. Để thêm tag khác cho khách hàng bạn nhấn vào Thêm tag giao diện sẽ xuất hiện như sau

Tính năng Đồng bộ với Facebook giúp bạn lưu trữ tất cả các tag khách hàng mà bạn đã gắn, phòng trường hợp nếu bạn đổi sang tài khoản facebook cá nhân khác để quản trị fanpage đó

Chức năng Trường tùy chỉnh giúp bạn bổ sung thêm thông tin khách hàng, vd: Địa chỉ cơ quan, địa chỉ nhà..

Sau khi ấn Lưu để kiểm tra các trường tùy chỉnh của mình hiện thế nào , bạn quay lại phần Danh sách khách hàng

Màn hình sẽ hiện ra khách hàng với các trường bạn mới thêm vào từng khách hàng

====================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated