Livechat và thiết lập trạng thái hội thoại

Tại màn hình giao diện của Dashboard, bạn lựa chọn Livechat (tại thanh công cụ dọc bên trái màn hình).

Để sử dụng chức năng này, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Cửa sổ màn hình Livechat hiển thị như sau:

Tại đây, Puziness cập nhật và tổng hợp tất cả các tin nhắn inbox và comment từ trên page đang được phân quyền/ kết nối với shop, cho phép chủ shop cập nhật thông báo mới nhất, nhanh chóng phản hồi thông tin cho khách hàng

Theo hình mình họa

 • (1): tin nhắn đến từ inbox

 • (2): tin nhắn đến từ comment

 • (3): tag khách hàng

- Chức năng filter (lọc)

Chức năng filter (lọc) cho phép tìm kiếm tin nhắn/ bình luận dựa theo các tiêu chí lọc khác nhau.

Tại thanh công cụ ngang của cửa sổ Livechat, hiển thị các nút filter lần lượt như sau:

Theo hình minh họa:

 • (1): email

 • (2): số điện thoại

 • (3): nổi bật

 • (4): chặn

 • (5) chưa đọc

 • (6) lọc tag

- Gán nhãn khách hàng

Chức năng gắn nhãn chat/ bình luận cho mỗi cuộc hội thoại, cho phép người dùng dễ dàng quản lý cũng như tìm kiếm các cuộc hội thoại, từ đó hỗ trợ hiệu quả quá trình chăm sóc khách hàng, quản lý các bước trong kinh doanh bán hàng,….

 • Để gắn nhãn khách hàng bạn có thể thêm tag và nhấn thêm ở bên phải màn hình livechat.

 • Các nhãn được thêm sẽ hiện thị trong cửa sổ bên tay phải màn hình Livechat

 • Bạn có thể gắn tag cho từng cuộc trò chuyện, tag được gắn cho khách hàng sẽ hiện thị màu đã được mặc định trong quá trình set up, đồng thời hiển thị trong list hội thoại khách hàng.

====================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated