Cài đặt fanpage trên Puziness

Tin nhắn bắt đầu không chỉ giúp bạn bắt đầu câu chuyện với khách hàng tiếp cận Fanpage cảm thấy thân thiện hơn, mà còn có thể giúp bạn giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ hoặc những ưu đãi của doanh nghiệp hiện thời.

  • Để cài đặt Tin nhắn bắt đầu tại màn hình Dashboard bạn lựa chọn chức năng CÀI ĐẶT

Cửa sổ tin nhắn sẽ hiển thị như sau:

Cài đặt menu cố định sẽ có 2 lựa chọn cho bạn: Mở thêm menu con, Mở trang web

====================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated